Rezerwacja.pl - bilety lotnicze
Wyszukujemy najlepszą ofertę sposród miliona przelotów
Lataj z pasją...
FAQ

Jak zarezerwować najtańszy bilet?
Na cenę bilety lotniczego ma wpływ kilka czynników: odpowiednio wczesne dokonanie rezerwacji (im więcej dni do odlotu, tym cena będzie niższa), wybór linii lotniczej (łączenie różnych przewoźni-ków może podwyższyć cenę), wybór daty podróży ( np. kiedy podróż obejmuje pobyt z soboty na niedzielę , cena może być niższa)) oraz czas pobytu (najtańsze są bilety obejmujące podróże 7-14 dniowe, najdroższe obejmujące podróże 1-2 dniowe w środku tygodnia). Okazyjnie linie lotnicze oferu-ją taryfy promocyjne.

Czy cena obejmuje lot w dwie strony?
Jeśli wybraliście Państwo opcję „Lot w dwie strony”, wyświetlana cena będzie obejmowała podróż tam i z powrotem.

Jak mogę zapłacić za bilet?

  1. Przelewem – bilet zostanie wystawiony po otrzymaniu potwierdzenia przelewu lub po wpływie należ-ności na podane w rezerwacji konto.
  2. Kartą kredytową – użytkownik podając numer karty kredytowej dokonuje automatycznie wykupu biletu lotniczego. Bilet zostanie wystawiony w godzinach pracy biura.
  3. Gotówka – zapraszamy do dokonywania płatności gotówką w oddziałach ETRAVEL S.A.

Przypominamy, że płatność za bilet musi zostać dokonana przed upływem terminu ważności rezerwa-cji.


Czy mogę zarezerwować bilet bez określonej daty powrotu?
System zamieszczony na www.rezerwacja.pl nie daje pasażerom możliwości dokonania rezerwacji tego typu. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z numeru Biura Obsługi Klienta – nasi konsultanci lotniczy pomogą Państwu zarezerwować bilet bez określonej daty powroty lub z możliwością jej zmia-ny.

Czy mogę anulować rezerwację?
Tak, anulowanie rezerwacji przed wystawieniem biletu jest możliwe. Pasażer proszony jest o kontakt z Biurem Obsługi Klienta telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Bezkosztowe anu-lowanie rezerwacji jest możliwe przed wystawieniem biletu.

Czy mogę zwrócić bilet?
Warunki zmiany i zwrotu bilety są ściśle powiązane z restrykcjami taryfy lotniczej zastosowanej w danym bilecie. Należy pamiętać, że najtańsze bilety często nie podlegają zmianom i zwrotom. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z warunkami interesującej Państwa oferty przed wykupieniem biletu .

Mój lot został odwołany. Co mogę zrobić?
Jeśli przyczyna odwołania lotu leży po stronie linii lotniczej, pasażerowi przysługuje pełny zwrot wpła-conej kwoty. W przypadku, gdy znajdujecie się Państwo na lotnisku, polecamy skontaktować się z przedstawicielstwem danej linii. Tradycyjny przewoźnik prawdopodobnie zaproponuje alternatywne połączenie, ale tani przewoźnik co najwyżej zwróci koszt biletu z przewidzianym prawem odszkodo-waniem. Nasze Biuro Obsługi Klienta służy pomocą w godzinach pracy biura.

Czy mogę zarezerwować bilet na dziś lub jutro?
Prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta – zespół konsultantów założy taką rezerwację i wystawi bilet (-y).

Otrzymałem potwierdzenie rezerwacji, ale dane się nie zgadzają. Jak zmienić dane?
Do danych rezerwacji (przed wystawieniem biletu) mają dostęp nasi konsultanci. Jeśli wprowadzone zostały błędne dane, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Zakładanie kolejnej rezerwacji, mo-że się nie powieść – linia lotnicze usunie zdublowane rezerwacje.

 

Dlaczego nazwiska nie zawierają polskich znaków?
Bilety lotnicze są wystawiane w światowych systemach rezerwacji. System nie przyjmuję znaków narodowych. Nie jest to błąd i z tego powodu linia lotnicza nie będzie traktowała wpisu jako błędnego.


Czy można poprawić błąd w bilecie?
Przewoźnicy na trasach europejskich dopuszczają do trzech błędów literowych w nazwisku pasażera. Jednak na trasach międzykontynentalnych (np. do USA) pasażer może się spotkać z odmową pozwo-lenia wejścia na pokład. Dokonanie zmiany daty wylotu, daty przylotu czy też nazwiska pasażera wią-że się z procedurą zwrotu biletu lotniczego i jest zależne od linii lotniczej i taryfy zastosowanej w bile-cie.

Kupiłem bilet, ale nie mogę lecieć. Czy na moim bilecie może lecieć inna osoba?
W biletach lotniczych tradycyjnych przewoźników zmiana pasażera oznacza zwrot biletu i wystawienie nowego. Wiąże się to z dodatkowymi opłatami zależnymi od wybranej linii lotniczej oraz warunków taryfy zastosowanej w bilecie. 
W biletach tanich linii można za odpowiednią opłatą zmienić nazwisko pasażera.

Co to jest bilet elektroniczny (e-ticket)?
Bilet elektroniczny, zwany e-ticket, to powszechnie stosowane przez linie lotnicze rozwiązanie zastę-pujące tradycyjne papierowe bilety. Bilety są przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej i w każdej chwili mogą być wydrukowane. Aby odbyć podróż nie musimy już martwić się, że zapomnimy biletu lub go zgubimy. Przy odprawie wystarczy podać numer naszego biletu, bądź nazwisko pasaże-ra.

Czy otrzymam bilet  papierowy?
Nie. Bilety papierowe zostały wyparte z rynku polskiego prawie całkowicie przez e-ticket. W niektórych przypadkach linia lotnicza może zezwolić na wydrukowanie biletu papierowego (wyjątkowe sytuacje jeżeli nie można zastosować biletu elektronicznego)


Co to jest Odprawa Internetowa (Web check-in)?
Większość linii lotniczych oferuje swoim pasażerom możliwość odprawienia się za pośrednictwem internetu.. Jeśli jednak przewoźnik nie ma na lotnisku własnego punktu nadania bagażu, należy to zrobić w punkcie odprawy na dotychczasowych zasadach, a odprawa przez Internet umożliwi jedynie wcześniejszy wybór miejsca na pokładzie samolotu i wydrukowanie karty pokładowej.

Jak limitowana jest waga bagażu?

To zależy od przewoźnika i klasy rezerwacyjnej. Informacji udzielają pracownicy Biura Obsługi Klienta ETRAVEL S.A. W tanich liniach lotniczych przewóz bagażu podlega dodatkowej opłacie. 

W jakich godzinach mogę wykupić zarezerwowany bilet?
Wykupienie zarezerwowanego biletu lotniczego jest możliwe w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta ETRAVEL S.A., tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00 i w sobotę w godz. 9.00 – 15.00. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezerwacje, które straciły swoją ważność np. w dni wolne od pracy.

Czy założenie rezerwacji daje gwarancję wykupienia danego biletu?
Linie lotnicze zastrzegają sobie prawo do zmian w rezerwacji bądź wręcz usunięcia jej. Jeśli założyli-śmy dla pasażera więcej niż jedną rezerwację na to samo połączenie (np. w różnych biurach), wszyst-kie mogą zostać usunięte przez przewoźnika. 

Czy mogę zabrać na pokład swojego pupila?
Przewożenie zwierząt jest możliwe i przewoźnicy oferują dwa rozwiązania:

  1. Przewóz zwierzęcia (kota, psa) na pokładzie pasażerskim. Zwierzęta muszą być przewożone w specjalnie do tego przystosowanych klatkach. Waga zwierzęcia z klatką nie może przekraczać 8 kg i jej maksymalne wymiary muszą być równe wymiarom bagażu podręcznego (55 x 40 x 20).
  2. Zwierzęta większe mogą być przewożone w zabezpieczonych klatkach w klimatyzowanej części luku bagażowego. Wszystkie zwierzęta musza mieć aktualne szczepienia oraz dokumenty weterynaryjne wymagane przez państwo będące celem podróży (wliczając porty tranzytowe). Dodatkowych informacji udzielają Biuro Obsługi Klienta ETRAVEL S.A.i linie lotnicze. Rezerwacji przewozu zwierzęcia należy zawsze dokonać z jak największym wyprzedzeniem.

Co oznacza termin wykupienia biletu widoczny w potwierdzeniu rezerwacji?
Jest to termin ważności założonej rezerwacji. Jeśli ETRAVEL S.A. nie otrzyma pełnej należności za bilet przed tą datą, rezerwacja automatycznie wygaśnie.

Z czego składa się ostateczna cena biletu? 
Na cenę biletu składa się:
- opłata za przelot 
- opłaty lotniskowe i podatki 
- opłata transakcyjna za wystawienie biletu

Jakie dokumenty osobiste potrzebne są do odbycia podróży samolotem?
Wymagania dotyczące dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport) i wiz obowiązujących oby-wateli RP można znaleźć m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl / Informacje Konsularne / Informacje wizowo-paszportowe / Z wizą czy bez wizy.

Czy mogę dokonać zmiany w bilecie bezpośrednio w biurze linii lotniczej?
Oprócz wystawcy biletu, do zmian jest również uprawniony przewoźnik. Należy jednak pamiętać, że za zmianę pobierana jest opłata wynikająca z zastosowanej taryfy i opłata transakcyjna.

Od jakiego wieku dzieci mogą latać bez opieki dorosłych?
Młodzież powyżej 12 roku życia może podróżować samodzielnie bez asysty. Linie lotnicze mogą za-pewnić za dodatkową opłatą asystę dla dziecka w wieku od 1 do 17 lat lecącego bez opieki dorosłych.

Czy możliwe jest założenie rezerwacji grupowej?
W sprawie rezerwacji grupowych (10 osób i więcej), prosimy o kontakt z naszymi konsultantami. W Państwa imieniu wystąpimy do linii z pytaniem i po otrzymaniu odpowiedzi, przedstawimy ofertę. Cena grupowa obecnie rzadko jest niższa niż indywidualna, ale pozostałe warunki rezerwacji są korzystniejsze.

Czy cena biletu na danej trasie może ulec zmianie?
Ponieważ taryfa oraz podatki i opłaty lotniskowe mogą być wyrażane przez przewoźników zarówno w PLN, jak i w walutach obcych, cena za bilet lotniczy w momencie wystawienia może ulec niewielkim zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty. Dodatkowo przepisy zapewniają każdemu przewoźnikowi prawo zmiany cen. Pasażer ma obowiązek dopłacić różnicę w cenie lub może zrezy-gnować z biletu. Wpłacona kwota zostanie mu wówczas w całości zwrócona.

Co zrobić, jeśli mój bagaż został zniszczony/zaginął?
Nie można dochodzić żadnego roszczenia z tytułu uszkodzenia bagażu, jeżeli osoba uprawniona do odbioru bagażu nie złożyła reklamacji natychmiast po stwierdzeniu uszkodzenia i nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania bagażu, a w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu w ciągu 21 dni od daty przekazania bagażu do dyspozycji pasażera. Reklamacja musi mieć formę pisemną i być wysłana przewoźnikowi przed upływem terminów wymienionych wyżej. 

Mam lot z przesiadką. Czy zdążę na następny lot? Co z moimi bagażami?
Najczęściej wystawiany jest jeden bilet na całą trasę przelotu, nawet, jeśli jest to podróż wieloetapowa. Czas potrzebny na przesiadki jest uwzględniony przy doborze rejsów przez system rezerwacyjny. Jeśli w wyniku opóźnienia rejsu pasażer nie zdąży na kolejne połączenie, przewoźnik może zapewnić pasażerowi inne połączenie tego samego dnia lub nawet nocleg, ale nie ma takiego obowiązku, szczególnie, jeśli przyczyna opóźnienia była od niego niezależna. Bagaż może zostać nadany na całą podróż w jedną stronę. Informacji udzielają pracownicy przewoźnika przy odprawie.

Czy mogę wybrać miejsce w samolocie?
W przypadku tradycyjnych linii lotniczych – tak, można wybrać miejsce w samolocie, jednak czasami jest to możliwe dopiero przy odprawie. 

Jak trafić na połączenie dostępne w promocji?
Na stronie głównej jest zamieszczona wyszukiwarka połączeń obsługiwanych przez tanie i tradycyjne linie lotnicze. Należy wybrać miejsce wylotu, lotnisko docelowe oraz odpowiednie daty planowanej podróży następnie nacisnąć przycisk „wyszukaj”. W odpowiedzi na ekranie zostaną wyświetlone wyniki wyszukania przedstawiające wszystkie możliwe w danej chwili połączenia wraz z cenami biletów uszeregowanymi od najtańszych do najdroższych. Bilety lotnicze można także rezerwować w Biurze ETRAVEL SA pod numerem 0 801 08 08 06 lub 022 567 31 90, gdzie konsultanci pomogą wybrać najkorzystniejszą ofertę.

Jak zabezpieczona jest strona www.rezerwacja.pl?
ETRAVEL SA stosuje najnowocześniejsze systemy zapewniające najwyższe standardy bezpieczeństwa transakcji z wykorzystaniem kart kredytowych: technologię szyfrowanej transmisji danych SSL. Aktualność certyfikatu SSL można sprawdzić tutaj